حسن حیدرزاده

حوزه تخصصی: نویسنده و گوینده

.

متولد 1357، دارای مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فارسی و دانشجوی کارشناسی ارشد

از سال 1390 پس از گذراندن دوره آموزشی «جم» که برای پرورش مجریانی برای برنامه های گفتگو محور بود و موفقیت در آزمون پایانی وارد این رسانه مقدس شدم.

تا کنون برنامه هایی چون راه وبیراه، حقیقت جاودان، پرسمان اعتقادی، پرسمان تاریخی، زلال تاریخ، پرسمان خانواده، پرسمان قرآنی و تا جمعه ظهور را اجرا کرده ام.
درعرصه نویسندگی هم، نویسنده نمایشهای رادیویی برنامه سلام بهار، مسابقه عیدانه و برنامه اندیشه ها بوده ام.

دسترسی سریع