محمد جواد امامیان

حوزه تخصصی: گزارشگری

.

دارای مدرک فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی

از سال 1376 وارد صدا و سیما شدم. در رادیوهای سراسری، جوان، فرهنگ و معارف مشغول کار گزارش و در رادیومعارف به تهیه کنندگی هم می پردازم.

حوزه کاری بنده گزارشگری و تهیه کنندگی می باشد.

تدریس در دانشگاه و آموزش و پرورش هم دارم.

دسترسی سریع