علی برخورداری

حوزه تخصصی: اخلاق

.

متولد 1349، دكتری فلسفه اخلاق و دانش آموخته سطح 4 حوزه

از سال 1379 وارد رادیو شدم.

حوزه كاری اینجانب تهیه كنندگی و نویسندگی می باشد.

كسب رتبه در جشنواره حكمت مطهر و جشنواره اقتصاد رادیو اقتصاد از جمله افتخارات اینجانب در مدت حضور در رادیو به شمار می رود.

دسترسی سریع