علی برخورداری

حوزه تخصصی: اخلاق

.

متولد 1349، دکتری فلسفه اخلاق و دانش آموخته سطح 4 حوزه

از سال 1379 وارد رادیو شدم.

حوزه کاری اینجانب تهیه کنندگی و نویسندگی می باشد.

کسب رتبه در جشنواره حکمت مطهر و جشنواره اقتصاد رادیو اقتصاد از جمله افتخارات اینجانب در مدت حضور در رادیو به شمار می رود.

دسترسی سریع