روح الله اسماعیلی

حوزه تخصصی: برنامه سازی
R.esmaeili@irib.ir

.

متولد 1358 شهرکرد هستم. دانش آموخته تحصیلات حوزوی تا پایان سطح و همچنین تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد علوم سیاسی (اندیشه سیاسی)

در سال 1387 وارد رادیو شدم.

حوزه کاری اینجانب تهیه کنندگی می باشد. و در برنامه های مختلف مناسبتی، ویژه، مستمر، تولیدی و زنده به عنوان تهیه کننده فعالیت نموده ام.

برنامه هایی همچون به رنگ خدا، ضیافت، عصر جوانی، مهربان باشیم و حضور در دبیری خبر از جمله برنامه ها و فعالیتهای من بوده است.

دسترسی سریع