روح الله اسماعیلی

حوزه تخصصی: برنامه سازی
R.esmaeili@irib.ir

.

متولد 1358 شهركرد هستم. دانش آموخته تحصیلات حوزوی تا پایان سطح و همچنین تحصیلات دانشگاهی كارشناسی ارشد علوم سیاسی (اندیشه سیاسی)

در سال 1387 وارد رادیو شدم.

حوزه كاری اینجانب تهیه كنندگی می باشد. و در برنامه های مختلف مناسبتی، ویژه، مستمر، تولیدی و زنده به عنوان تهیه كننده فعالیت نموده ام.

برنامه هایی همچون به رنگ خدا، ضیافت، عصر جوانی، مهربان باشیم و حضور در دبیری خبر از جمله برنامه ها و فعالیتهای من بوده است.

دسترسی سریع