سید حمید حسینی

حوزه تخصصی: گویندگی

.

سید حمید حسینی متولد اسفند1344در شهر قم و رشته تحصیلی بنده كارشناسی زبان وادبیات عرب است.
آشنایی من با رادیو به افتتاح شبكه معارف بر میگردد. افتخارم این است كه این شبكه با صدای بنده در سال 1377افتتاح شد. برنامه های مختلفی را تا به امروز گویندگی كردم با موضوعات مختلف چه ادبی مثل باغ "زمزمه حكایت" "اهل نظر" "راه زندگی" ویا برنامه اذانگاهی كه تا به امروز به لطف پروردگار ادامه دارد یعنی" صبح نیاز" كه ویژه اذان صبح است .
همچنین در حال حاضر با برنامه "حیات طیبه"(زندگی بزرگان)"شبستان"( جُنگ واره شبانگاهی)"چشمه ایمان" در خدمت شنوندگان عزیزهستم و برنامه های مناسبتی از جمله عید سعیدغدیر و عیدسعید فطردر بسیاری از مواقع با اجرای من بوده است .
به لطف خدا تا به امسال اجرای برنامه های ویژه تحویل سال هم با من بوده. همچنین انجام وظیفه در شیفتهای مختلف كه شش ساعت در هر شیفتی در خدمت شنوندگان هستم.

دسترسی سریع