ماه مهمانی خدا

ماه مبارك رمضان

ماه مهمونی خداست
بازِ درهای آسمون
ماه بارون رحمتِ
قدر هر لحظشُ بدون
بازم روبه كبریا كن
بازم خالقُ صدا كن
پیچیده باز تو عالم عطر قرآن
نفس‌ها بی‌قرار شهر قرآن.

1401/01/15
|
13:11
دسترسی سریع