جهان از باد نوروزی جوان شد

نوروز 1400

جهان از باد نوروزی جوان شد
زمین در سایه ی سنبل نهان شد
قیامت می كند بلبل سحرگاه
مگر گل فتنه آخر زمان شد...

1400/01/02
|
13:54
دسترسی سریع