بیدار شو ای دل كه جهان می‌گذرد

شعر اخلاق ـ رمضان

بیدار شو ای دل كه جهان می‌گذرد
بین مایه‌ی عمر رایگان می‌گذرد
در منزل تن نخواست و غافل منشین
كز منزل و كاروان می‌گذرد....

1400/01/28
|
21:07
دسترسی سریع