بابا ازین زمین دلم گرفته

بیست و یكم رمضان ـ شب قدر

بابا ازین زمین دلم گرفته
كه بابامو ازم گرفته
دنیارو موج غم گرفته بابا
بابا هر دختری عشقش باباشه
عاشق حرفا و صداش
میخواد كه بی بابا نباشه بابا...

1400/02/13
|
14:36
دسترسی سریع