این شب قدر آخر شب سرنوشت

رمضان ـ احیای بیست و سوم

این شب قدر آخر شب سرنوشت
توی پرونده من خدا چی نوشته
ای خدا سهم من آتیشه یا بهشته
این همه شب در خونت زانو زدم
به تو و لطف و بزرگیت من رو زدم ...
می‌بینی كه غرق استغفارم، اگه نبخشی من و بیچارم

1400/02/15
|
09:45
دسترسی سریع