ماه خوب عاشقی

ماه رمضان ـ مناجات با خدا

ماه خوب عاشقی دارد به پایان می رسد
لحظه ی تودیع مهماندار و مهمان می رسد
آسـمان چشـم های عاشـقان ابـری شده
مثل این سی شب دوباره بوی باران می رسد

1400/02/21
|
08:49
دسترسی سریع