رای من، رای تو، رای ما

ویژه انتخابات

رای من، رای تو، رای ما بصیرت است
آیت صلابت است
رمز اعتلای میهن است
این حضور با شكوه اعتبار وحدت است

1400/03/26
|
10:11
دسترسی سریع