هوس كعبه و آن منزل و آن جاست مرا

ایام حج

هوس كعبه و آن منزل و آن جاست مرا
آرزوی حرم مكه و بعدهاست مرا
در دل آهنگ حجاز است زهی یاری بخت
گریه كار در این پرده شبت راست مرا
هست خیال حجر الاسود و بوسیدن او
آب زمزم همه در بین سویداست مرا
دلم از حلقه ی آن خان مبادا محروم
كز جهان نیست جز این مرتبه درخواست مرا

1400/04/23
|
08:16
دسترسی سریع