دل سفر كن در منی و عید قربان را ببین

عید قربان

دل سفر كن در منی و عید قربان را ببین
چشمه‌های نور و شور آن بیابان را ببین
تیغ در دست خلیل و بند در دست ذبیح
حنجر تسلیم بنگر، تیغ بران را ببین ...

1400/04/30
|
08:17
دسترسی سریع