این جوان كیست كه گل صورت از او دزدیده است

حضرت قاسم ابن الحسن(ع) ـ شم محرم

این جوان كیست كه گل صورت از او دزدیده است

‏چهارده بار زمین دور قدش گردیده است

‏رو به سر چشمه زیبایی و دریای وفا

‏ماه از اوست كه این گونه به خود بالیده است..

1400/05/23
|
19:59
دسترسی سریع