نصیب سینه بی تاب ما كن كمی از اه طوفانی زینب

دهم محرم ـ عاشورا

نصیب سینه بی تاب ما كن كمی از اه طوفانی زینب
خوشا ان دم كه در محشر بگویند بفرمایید قربانی زینب
خدایا شور را از ما نگیری صفای طور را از ما نگیری
پر از شورم ولی دلشوره دارم اجازه می‌دهی قدری ببارم...

1400/05/27
|
18:41
دسترسی سریع