باور نداشتم كه بیایی برابرم

حضرت رقیه(س) ـ ماه محرم

باور نداشتم كه بیایی برابرم
امشب تویی برابرم نیست باورم
هرچند بال پر زدنم را شكسته اند
اما برای تو پریدن كبوترم
دستی نمانده حلقه كنم دور گردنت
مویی نمانده بكشی شانه برسرم...

1400/06/06
|
11:05
دسترسی سریع