آمده موسم فتح ایمان

12 بهمن ـ سالگرد ورود امام خمینی(ره) به ایران

آمده موسم فتح ایمان
شعله زد از افق نور قرآن
در دل بهمن سرد تاریخ
لاله سر زد، ز خون شهیدان
لاله ها قامت سرخ عشقند
سرنوشت تو با خون نوشتند
(پیكر پاكت ای جان به كف را
از ازل با شهادت سرشتند(
بهمن خونین جاویدان
تا ابد زنده بادا قرآن...

1400/11/11
|
13:23
دسترسی سریع