پرسمان خانواده یكشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان خانواده - جلال شاه محمدي

عدم اعتماد بین زوجین

هر کاری می کنم باز هم همسرم به من اعتماد ندارد! طرز فکرشان اشتباه است و زیاد ترک منزل می کند! چه کار کنم؟

1398/08/14
|
13:41
دسترسی سریع
پرسمان خانواده - جلال شاه محمدی