پرسمان خانواده یكشنبه از ساعت 18:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان خانواده - جلال شاه محمدي

شاغل بودن زن و هزینه های زندگی

استاد قدوسی در پرسمان خانواده به شاغل بودن زن می پردازند و درباره ولایت مرد و نحوه مشاركت در هزینه های زندگی توضیح می دهند.

پرسمان خانواده
14011011
حجت الاسلام دكتر سیدابوالفضل قدوسی
پرسمان دینی
پرسش و پاسخ خانواده
پرسش و پاسخ
حجت الاسلام قدوسی
استاد قدوسی
دكتر قدوسی
مشاور خانواده

1401/10/13
|
10:51
دسترسی سریع
پرسمان خانواده - جلال شاه محمدی