آمده موسم فتح و ایمان

دهه فجر

آمده موسم فتح ایمان
شعله زد بر افق نور قرآن
در دل بهمن سرد تاریک
لاله سر زد ز خون شهیدان

لاله ها قامت سرخ عشقند
سرنوشت تو با خون نوشتند
پیکر پاکت ای جان به کف را
از ازل با شهادت نوشتند

بهمن خونین جاویدان
تا ابد زنده بادا قرآن
بهمن خونین جاویدان
تا ابد زنده یاد شهیدان

مقدمت را اماما شهیدان
با نثار تن خود گشودند
خونشان فرش راه تو بادا
عاشق خاک راه تو بودن

آمدی با پیامت خمینی
از رهایی و از حق سرودی
آنکه بر ظلم شب حمله ور شد
ای خمینی تو بودی تو بودی

بر دل تار شب ای شهیدان
دست قهار خلق خدایی
از تبار حسین شهیدی
از دیار عروج و خدایی

در زمستان بهاران آمد
آدم از قعر دوران آمد
بوی نسل شقایق پیچید
بوی عطر شهیدان آمد

1398/11/15
|
10:41
دسترسی سریع