پرسمان اعتقادی سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 18:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان اعتقادي - اكبر طالبي نيا

چرا خداوند مردم غزه را نجات نمی دهد

چرا خداوند مردم غزه را نجات نمی دهد

پرسمان اعتقادی
14020908
حجت الاسلام رضا محمدی
آقای سیداحمد بابایی
پرسمان دینی
پرسش و پاسخ اعتقادی
پرسش و پاسخ
حجت الاسلام محمدی
استاد محمدی شاهرودی
مشاور اعتقادی

1402/09/12
|
11:06
دسترسی سریع
پرسمان اعتقادی - اكبر طالبی نیا