مكارم خوبان هر روز از ساعت 05:10 به مدت 20 دقیقه

رادیو معارف

مكارم خوبان

ایمان واقعی- زندگی و اعمال واقعا دینی

در سوره انعام خداوند دستور داده تمام اعمال ما برای خدا باشد، حیات و ممات و عبادت و... یعنی هم اسلام قبل از ایمان و بعد از ایمان

1398/05/26
|
10:44
دسترسی سریع
مكارم خوبان