مكارم خوبان هر روز از ساعت 05:10 به مدت 20 دقیقه

رادیو معارف

مكارم خوبان

تیرگی قلب با گناهان، حتی گناه كوچك

دل، حتی اگر مثل آهن باشد، با گناهان كوچگ ممكن است زنگ بزند! تشبیه قلب به آهن و گناهان به آب در زنگ زدگی

1398/11/16
|
11:29
دسترسی سریع
مكارم خوبان