سلام زندگی سه شنبه تا پنج شنبه از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه

تجملات در عروسی - آداب و رسوم غلط در عروسی

صحبت های خانم دكتر زهره عباسی استاد حوزه و دانشگاه درباره آداب و رسوم غلط در مراسم ازدواج و اشاره به مواردی از قبیل چشم به هم چشمی ها - شرایط نابه جا در پیوند عروسی از قبیل هتل های آنچنانی - ماشین عروس و ...
در برنامه سلام زندگی 09 آبان 98

1399/01/16
|
00:40
دسترسی سریع
سلام زندگی