سلام زندگی سه شنبه تا پنج شنبه از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه

ثمرات ذكر و یاد خدا در زندگی

صحبتهخای خانم تختی (كارشناس مذهبی) در خصوص ثمرات ذكر و یاد خدا در زندگی با اشاره به سوره نور در برنامه سلام زندگی 09 آبان 98

1399/01/16
|
00:19
دسترسی سریع
سلام زندگی