خبر جهان اسلام هر روز از ساعت 19:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو معارف

متن خبر جهان اسلام - سوري

تهدید تنها مسجد آتن به تعطیلی

تهدید تنها مسجد آتن به تعطیلی

تهدید تنها مسجد آتن به تعطیلی

1402/02/17
|
09:59
دسترسی سریع
متن خبر جهان اسلام - سوری