خبر جهان اسلام هر روز از ساعت 19:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو معارف

متن خبر جهان اسلام - سوري

برنامه ی جامع كویت برای افزایش سطح همكاری های مالی با كشورهای منطقه

برنامه ی جامع كویت برای افزایش سطح همكاری های مالی با كشورهای منطقه

برنامه ی جامع كویت برای افزایش سطح همكاری های مالی با كشورهای منطقه
مقامات كویتی از اجرای طرحی خبر داده اند كه در صورت اجرایی شدن حج مبادلات پولی و بانكی این كشور در حوزه ی تامین مالی اسلامی به 10 میلیارد دینار كویت خواهد رسید

1402/03/01
|
14:00
دسترسی سریع
متن خبر جهان اسلام - سوری