خبر جهان اسلام هر روز از ساعت 19:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو معارف

متن خبر جهان اسلام - سوري

افزایش ارائه ی حلال در نیویورك آمریكا

افزایش ارائه ی حلال در نیویورك آمریكا

افزایش ارائه ی حلال در نیویورك آمریكا

تهیه و ترجمه : حمید سوری

1402/03/07
|
14:42
دسترسی سریع
متن خبر جهان اسلام - سوری